Upplýsingamerki

Bifreiðastæði

Bílastæðishús

Bifreiðastæði fyrir fatlaða

Bifreiðastæði fyrir fatlaða með skráningarmerki bifreiðar

Bifreiðastæði fyrir hópbifreiðir

Bifreiðastæði fyrir vörubifreiðir

Bifreiðastæði fyrir fólksbifreiðir

Bifreiðastæði með rafhleðslu

Bifreiðastæði fyrir húsbíla

Bifreiðastæði fyrir sjúkrabifreiðar

Stæði fyrir reiðhjól

Stæði fyrir mótorhjól

Keðjunarstaður

Gangbraut

Aðalbraut

Aðalbraut endar

Umferð á móti veitir forgang

Útskot

Snúningssvæði til hægri

Snúningssvæði til vinstri

Einstefna

Einstefna

Botngata

Biðstöð leigubifreiða

Biðstöð strætisvagna eða áætlunarbifreiða

Umferðarmiðstöð

Umferð fatlaðra

Þéttbýli

Þéttbýli lokið

Vistgata

Vistgötu lokið

Undirgöng til hægri

Undirgöng til vinstri

Brú til hægri

Brú til vinstri

Vatnsverndarsvæði

Inn

Út

Hámarkshraðaupplýsingar

Vegur þar sem krafist er veggjalds

Löggæslumyndavél

Neyðarútskot til hægri

Neyðarútskot til vinstri

30.76923076923077