Ökunám

 • Athugið að hér er miðað við lágmarks tíma. En gera má ráð fyrir að í mörgum tilfellum þurfi neminn  fleiri tíma til að geta lokið ökunámi með viðunandi hætti.
 • Að prófi loknu fær neminn bráðabirgðaökuskírteini sem gildir í 3 ár.
 • Á því tímabili er fylgst með aksturháttum nemans og brot hans skráð í punktakerfi.

 

Fullnaðarskírteini

 • Ef neminn hefur ekki fengið neinn refsipunkt í fulla 12 mánuði getur hann fengið að sækja um fullnaðarökuskírteini, þetta eru nokkurs konar verðlaun fyrir góða hegðun í umferðinni.
 • Ökunámi lýkur formlega með sérstöku akstursmati hjá ökukennara og að því loknu útgáfu fullnaðarökuskírteinis sem gildir til 70 ára aldurs.

 

Sérstök námskeið

Akstursbann og sérstök námskeið á bráðabirgðaskírteini

 • Þann 27. apríl 2007 tóku gildi nýjar reglur um bráðabirgða-skírteini. Þeir sem fá 4 eða fleiri refsipunkta eru settir í akstursbann sem er aflétt eftir ökumaðurinn hefur sótt sérstakt námskeið vegna akstursbanns og endurtekið ökuprófið.
 • Sömu reglur gilda um þá sem eru sviptir vegna hraðaksturs eða ölvunaraksturs.

 

Refsipunktar

 • Fjöldi refsipunkta getur verið misjafn eftir eðli brota.
 • Ökumaður með fullnaðarökuskírteini er sviptur ökuskírteini þegar hann hefur fengið 12 refsipunkta.
 • En ökumaður með bráðabirgðaökuskírteini er settur í akstursbann og ökuskírteini hans innkallað þegar hann hefur fengið 4 refsipunkta.
 • Til að öðlast ökuskírteini að nýju þarf neminn að sækja sérstakt námskeið við ökuskóla sem er 12 bóklegir tímar og 2 tímar verklegt aksturmat Eftir það þarf hann að taka bæði bóklegt og verklegt ökupróf.
 • Að þessu loknu getur neminn fengið bráðbirgðaökuskírteini að nýju.
 • Þetta kerfi er að vísu nokkuð íþyngjandi, en hefur fælingarmátt, þannig að neminn gætir sín vel í upphafi aksturs. Hann er ennþá í námi því er hægt að innkalla ökuskírteini hans hvenær sem er ef hann fylgir ekki settum reglum.

 

Fullnaðarskírteini

 • Ökunáminu líkur við útgáfu fullnaðarökuskírteinis.

 

Árangur

Hvað hefur áorkast frá 1997

 • Undanfarin ár hefur stöðugt verið unnið að því, með ýmsum aðgerðum, að draga úr því að ungir ökumenn lendi  í umferðaróhöppum.
 • Hvað hefur áunnist?

 • Dregið hefur úr aðild ungra ökumanna að umferðarslysum úr 40% árið 1997  í 23% árið 2010

 

Nýjungar í námsskrá ÖÍ

 • Enn er stefnt að betri árangri samkvæmt breytingum á reglum og nýrri námskrá 2010.

En  helstu breytingar eru:

 • Aukin samþætting bóklegs- og verklegs ökunáms.
 • Vistakstur tekinn inn í námið.
 • Ökuskóli 3

 

Árangur

 • Þessar breytingar sem nú er verið að gera eiga að sjálfsögðu að draga enn frekar úr aðild ungra ökumanna að umferðar óhöppum.
 • Að loknu markvissu og vönduðu ökunámi ættu umferðaróhöpp sem stafa af vanþekkingu ,skorti á skilningi eða röngu viðhorfi hins unga ökumanns að vera nánast undantekning.
 • Aukin samþætting í ökunámi er sett sem skilyrði til að auka skilvirkni námsins þannig að hann fái betri heildarmynd og skilning á mikilvægi marksviss ökunáms.

Með breytingunum er einnig leitast við að stuðla að því að neminn hafi lokið ökunámi áður en prófunarferli hefst. En slík ráðstöfun hlýtur að auka aksturshæfi hans.

 

efa logo mynd

efa logo texti

ntulogo

Já - 40.2%
Nei - 54.6%
Hlutlaus - 5.2%

Fjöldi þáttakenda: 97
Þessari könnun lauk on: Mars 7, 2020